Posts Tagged: mickiewicz pan tadeusz

Adam Mickiewicz – Dzieła Adama Mickiewicza nieusuwalnym składnikiem świadomości zbiorowej Polaków

1. Twórczość Adama Mickiewicza poezją w pełni romantyczną – przekroczenie bariery upodobań klasycystycznych i utorowania drogi estetyce romantycznej: światopogląd romantyczny (dualizm świata, metody poznania świata, natura, historyzm) źródła inspiracji poetyckiej (Biblia, folklor) indywidualizm romantyczny, penetracja psychiki miłość romantyczna bohater romantyczny…Całe wypracowanie →

Czy masowa kultura: radio, telewizja i internet są dla nas zagrożeniem, czy dobrodziejstwem? – wypowiedź

Środki masowego przekazu mają ogromny wpływ na nasze życie. Ich znaczenie należy jednak rozpatrywać w dwóch aspektach: są dla nas dobrodziejstwem, lecz także zagrożeniem. W większej mierze media korzystnie wpływają na nasze życie. To dzięki nim dowiadujemy się o najważniejszych…Całe wypracowanie →

Pan Tadeusz – opis przyrody – dwa stawy – Adam Mickiewicz

W Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz ukazał zanikające obyczaje świata szlacheckiego na tle pięknej natury. Obrazy przyrody zostały wyidealizowane za pomocą różnych zabiegów stylistycznych, skojarzeń i pomysłowych porównań, zyskując baśniową postać. Poeta bardzo często personifikuje i ożywia przyrodę, nadając jej cechy ludzkie. Dwa…Całe wypracowanie →