Posts Tagged: matura pisemna z angielskiego

Matura pisemna rozszerzona – czytanie – wymagania egzaminacyjne – angielski

Maturalny egzamin pisemny z angielskiego na poziomie rozszerzonym (matura pisemna z angielskiego) z części dotyczącej czytanua obejmuje sprawdzenie takich umiejętności jak: – zdefiniowanie głównej myśli czytanego tekstu – zdefiniowanie głównych myśli poszczególnych partii czytanego tekstu – stwierdzenie, czy czytany tekst…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – czytanie – test typu dobieranie (przyporządkowanie) – angielski

Maturalny egzamin pisemny z angielskiego na poziomie rozszerzonym (matura pisemna z angielskiego) z części dotyczącej czytania może zawierać test typu dobieranie (przyporządkowanie). Podczas rozwiązywania zadań typu dobieranie (przyporządkowanie) zdający będzie musiał dopasować informacje (tytuły, pytania do tekstów, śródtytuły) do danych…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – słuchanie – test typu dobieranie (przyporządkowanie) – angielski

Maturalny egzamin pisemny z angielskiego na poziomie rozszerzonym (matura pisemna z angielskiego) z części dotyczącej słuchania może zawierać test typu dobieranie (przyporządkowanie). W takim rodzaju zadania zdający musi przyporządkować kolejne litery alfabetu do różnych wypowiedzi. Zazwyczaj jedno lub kilka zdań…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – słuchanie – opis egzaminu – angielski

Maturalny egzamin pisemny z angielskiego na poziomie rozszerzonym (matura pisemna z angielskiego) z części dotyczącej słuchania znajduje się w drugiej części egzaminu maturalnego. Ta część, oprócz rozumienia ze słuchu, zawiera zadania mające na celu sprawdzenie rozumienia tekstu, rozpoznowania struktur leksykalno-gramatycznych….Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – słuchanie – porady dotyczące wykonywania zadań – angielski

Maturalny egzamin pisemny z angielskiego na poziomie rozszerzonym (matura pisemna z angielskiego) z części dotyczącej słuchania wymaga od zdającego: 1) Dokładnego przeczytania i przeanalizowania tekstów. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej stwierdzić na czym musisz koncentrować się podczas odsłuchiwania tekstów. Podczas…Całe wypracowanie →