Posts Tagged: bóg

Biblia – Psalm 1 – Dwie drogi życia – Interpretacja

Psalm 1 – Dwie drogi życia jest psalmem o charakterze dydaktycznym, wskazuje człowiekowi właściwą drogę w jego postępowaniu. Psalm przedstawia więc dwie przeciwstawne osoby: człowieka błogosławionego, szczęśliwego, bezgranicznie ufającego Bogu. Właśnie taki człowiek sprawiedliwy, kroczący prawą drogą porównany jest do…Całe wypracowanie →

Biblia – Psalm 8 – Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka – Interpretacja

Psalm 8 – Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka ma charakter pochwalny i mądrościowy, uwielbiający Boga za wspaniałe dzieło stworzenia świata i człowieka. Jest komentarzem do tekstu Księgi Rodzaju. Podmioty liryczny zastanawia się i zadaje Bogu pytanie, dlaczego człowiek tak…Całe wypracowanie →

Księga Hioba – Jaki jest sens ludzkiego cierpienia? Czy można zachować godność w cierpieniu, jaką postawę należy przyjąć?

Historia Hioba dowodzi, że cierpienie jest wpisane w ludzki los. Można je traktować jako próbę, przez którą Bóg doskonali ludzką wolę. Bóg traktował Hioba jako jedyną osobę sprawiedliwą, chwalił jego dobroć i prawość. Chciał udowodnić szatanowi, że Hiob jest silny…Całe wypracowanie →

Księga Hioba – Czego może uczyć Hiob człowieka początku naszego stulecia? Jak należy żyć według Księgi Hioba?

Księga Hioba porusza problem niezawinionego cierpienia dotyczący wszystkich ludzi niezależnie od czasu, w jakim żyją, także ludzi początku naszego stulecia. Hiob może uczyć nas pokory, wytrwałości i godzenia się ze wszystkim, co zsyła na nas Bóg. W naszym stuleciu być…Całe wypracowanie →