Posts Tagged: barańczak NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy

Stanisław Barańczak – NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy – Dlaczego podmiot liryczny zwraca się do Boga i do czego jest potrzebna wiara?

Podmiot liryczny, w wierszu Stanisława Barańczaka NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy, jest człowiekiem wierzącym, ale poszukującym Boga. Zwraca się do Stwórcy, aby ujawnił się i pokazał ludziom. Pragnął tego, gdyż myślał, iż ludzie poprzez wiarę w Boga, będą szczęśliwi…Całe wypracowanie →

Jan Kochanowski Czego chcesz od nas Panie; Krzysztof Kamil Baczyński Przypowieść; Stanisław Barańczak NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy – Cechy Boga we wszystkich trzech utworach

Bóg w utworze Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas Panie: wszechmocny sprawiedliwy dba o harmonię ma władzę Bóg w utworze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Przypowieść: wszechmocny stwórca świata nie kieruje człowiekiem odpoczywa Bóg w utworze Stanisława Barańczaka NN próbuje sobie przypomnieć…Całe wypracowanie →

Stanisław Barańczak – NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy – Jaka jest rzeczywistość w wierszu? A jaki jest Bóg?

Rzeczywistość w wierszu Stanisława Barańczaka NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy: szara przygnębiająca brak nadziei zakłamanie smutna ponura nie mająca sensu zdradliwa Bóg: jest niemy nie odpowiada na wołania ludzi nic nie wie nie patrzy na ziemię nie ma Go…Całe wypracowanie →

Stanisław Barańczak – NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy – interpretacja

Utwór Stanisława Barańczaka NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy opowiada o trudnej sytuacji w Polsce za czasów komunizmu. Podmiot liryczny, którym najwyraźniej jest patriota, oskarża Boga za bezczynności i ukazuje mu kilka sytuacji, w których musi wreszcie zadziałać i pokazać ludziom,…Całe wypracowanie →