Przedwiośnie – Przedwiośnie jako powieść polityczna i społeczna – Stefan Żeromski

Powieść polityczna to powieść częściowo powiązana ze społeczną. Przedstawia życie polityczne w danym miejscu i czasie, a także ukazuje przeszłość historyczną. Jej zadaniem jest nie tylko przedstawić ważne wydarzenia polityczne, ale także stanowić ich gwarancję.

Stefan Żeromski był pisarzem szczególnie wrażliwym na wszelkie przejawy krzywdy i niesprawiedliwości społecznej. Zaniepokojony sytuacją społeczno – polityczną po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., nieporadnością zmieniających się rządów, chciał jak najszybciej przedstawić najważniejsze problemy związane z tworzeniem się nowego państwa polskiego, które przywrócą jej stabilność polityczną, gospodarczą i społeczną.