Szewcy – Problematyka – Stanisław Witkiewicz

Dramat Stanisława Witkiewicza Szewcy ukazuje pesymistyczny pogląd autora na przyszłość ludzkości. Witkacy uważał, że cywilizacja europejska, zarażona komunizmem i faszyzmem zmierza w złym kierunku.

Rozwój społeczny i postęp cywilizacyjny spowodował upadek religii, która dostarczała przeżyć metafizycznych, moralności i sztuki. Sądził, że świat wolno zbliża się ku upadkowi. Kolejne rewolucje tak naprawdę niczego nie zmieniają. Nowa władza, która przed dokonaniem przewrotu głosiła szlachetne idee okazuje się taka sama, jak poprzednia.

Katastroficzna wizja świata przedstawiona w Szewcach jest przede wszystkim ostrzeżenim autora przed władzą totalitarną, a więc przed negatywnymi skutkami wszelkich przemian społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *