Stanisław Staszic – biografia, życiorys, twórczość

Stanisław Staszic – filozof, pisarz, działacz społeczny i polityczny, publicysta, przyrodnik, jeden z najwybitniejszych umysłów polskiego oświecenia. Urodził się w 1755 roku w Pile w rodzinie mieszczańskiej, jako syn burmistrza tego miasta.

Ukończył seminarium duchowne w Poznaniu, przyjął święcenia kapłańskie, ale nie wypełniał swych obowiązków kapłańskich, prowadził świecki tryb życia.

W latach 1779-1781 studiował we Francji nauki przyrodnicze. Po powrocie do kraju został nauczycielem dzieci Andrzeja Zamojskiego. Prowadził badania geologiczne Karpat, był członkiem, a później prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pełnił ważne funkcje społeczne – był członkiem Izby Edukacyjnej, dyrektorem generalnym Wydziału Przemysłu i Kunsztów. Położył duże zasługi dla rozwoju szkolnictwa i górnictwa w Polsce – był inicjatorem powstania Uniwersytetu Warszawskiego (1816-18), powołał Główną Dyrekcję Górniczą, a przy niej Szkołę Akademiczno-Górniczą.

Staszic to człowiek z głęboką szlachetnością serca. Rozdał chłopom swój majątek w Hrubieszowskiem, a w testamencie znaczne sumy na cele społeczne. Zmarł w 1826 r. Poglądy swoje przedstawił w dwóch dziełach: w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego (1787) i w Przestrogach dla Polski (1790). Inne znane dzieła: O statystyce Polski (1807), Myśli o równowadze politycznej w Europie (1815).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *