Sofokles – Król Edyp – Na czym polega tragedia Edypa?

Edyp, główny i tytułowy bohater dramatu Sofoklesa Król Edyp rządzi Tebami szlachetnie i sprawiedliwie, dba o swoich poddanych. Jest inteligentny, rozwiązuje zagadkę Sfinksa, konsekwentny w dążeniu do prawdy o przyczyny zarazy. Gdy dowiaduje się od wyroczni, że chcąc uchronić mieszkańców od zagłady musi odnaleźć zabójcę Lajosa, stara się za wszelką cenę spełnić polecenie.

Edyp jest postacią tragiczną, żyje w niewiedzy. Nieświadomie oszukuje samego siebie i innych. Uważa, że jest niewinny i szuka zabójcy Lajosa, aby go ukarać. Nie wie jeszcze, że tym samym wydaje wyrok na siebie samego, doprowadzając jednocześnie do swej klęski i tzw. ironii tragicznej.

Jeszcze bardziej tragiczna była dla niego cała prawda o nim samym, świadomość o zabójstwie ojca i dzieleniu łoża ze swoją maatką. Bohater cierpi nie ze swej winy, nie ma prawa wyboru, nie może zmienić swego przeznaczenia. Istnieją dwie racje pomiędzy którymi nie sposób nie dokonać wyboru. Każdy czyn zbliża go  jednak do katastrofy i jakąkolwiek decyzję by nie podjął, przegra. Gdy znajdzie zabójcą Lajosa, czyli wyda wyrok na siebie  samego. Z drugiej strony jeśli tego nie zrobi Teby będą nadal nawiedzały różne klęski.

Edyp okrutną prawdę o sobie przyjmuje z pokorą. Troszczy się o dobro poddanych, nie ucieka więc przed wyrokiem bogów, sam wymierza sobie karę. Dokonuje samooślepienia, a następnie opuszcza Teby.

Bohater jednak nie ponosi odpowiedzialności moralnej za popełnione zbrodnie. Los Edypa został z góry naznaczony przez bogów,bez jego wiedzy którzy gniewali się na ród Labdakosów. Kara spadła właśnie na niego. Ciążyło nad nim fatum, od którego nie ma ucieczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *