Romantyzm

Pan Tadeusz – Cechy Jacka Soplicy jako bohater romantyczy – Adam Mickiewicz

Cechy Jacka Soplicy, postaci dramatu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, jako bohatera romantycznego: przeżywa nieszczęśliwą miłość nie działa w pojedynkę dąży do zjednoczenia społeczeństwa polskiego przeciw zaborcy patriota, walczy u boku Napoleona nie przegrywa fizycznie jest tajemniczy (musi się ukrywać) zrehabilitował…Całe wypracowanie →

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz – Etykieta w życiu mieszkańców Soplicowa

Etykieta w życiu mieszkańców Soplicowa w utworze Adama Mickiewicza Pan Tadeusz przedstawiała się następująco: dbałość o gospodarstwo, dźwięk dzwonu wezaniem na obiad, gościnność, praca (pracowani tylko do zachodu słońca), ubiór szlachecki, staropolska grzeczność, śniadanie w Soplicowie, tradycyjne obyczaje Sopliców –…Całe wypracowanie →

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz – Miejsce akcji, które jest dla mnie symbolem pięknego i realistycznego krajobrazu

Utwór Adama Mickiewicza Pan Tadeusz kończy się pięknym zachodem słońca, które bardzo powoli gasło. Uwagę przykuwają obłoki płynące po niebie, oświetlone jaskrawymi promieniami zachodzącego słońca. W tych promieniach obłoki są różnokolorowe, a barwy ich ulegają ustawicznie zmianom: Na zachód obłok…Całe wypracowanie →

Zygmunt Krasiński – Nie-boska komedia – Cechy hrabiego Henryka i Pankracego

Cechy hrabiego Henryka: był poetą nie potrafił kochać bliskich najważniejsza była poezja samotny, wyobcowany niezrozumiany przez ludzi odważny ceniący dobro ojczyzny, patriota człowiek honoru egoista popełnia samobójstwo Pankracy: gardził ludźmi, którymi dowodził chciał zburzyć stary porządek chciał stworzyć nowy świat,…Całe wypracowanie →

Zygmunt Krasiński – Nie-boska komedia – Ideologiczny spór o kształt świata pomiędzy hrabią Henrykiem a Pankracym

Hrabia Henryk: dumny nie chce litości uważa Pankracego za karierowicza rewolucja doprowadzi do zmiany arystokracja to ludzie z przeszłością arystokraci byli potężni, opiekowali się ludem Pankracy: rewolucjoniści są młodzi, silni, zdolni do zmieniania świata arystokrację uważa się za starców, którzy…Całe wypracowanie →

Zygmunt Krasiński – Nie-boska komedia – Analiza sceny finałowej

Po zajęciu świętej Trójcy przez rewolucjonistów następuje samobójcza śmierć hrabiego Henryka. Ostatni obraz, który jawi się hrabiemu to wizerunek Boga widniejącego na tle wiecznych ciemności. Przebywający na dziedzińcu zamku Pankracy umiera ze słowami zwyciężyłeś Galilejczyku. Zakończenie wynika z przekonania autora…Całe wypracowanie →