Romantyzm

Romantyczność – Polemika klasyków z romantykami w balladzie romantycznej – Adam Mickiewicz

Balladę Adama Mickiewicza Romantyczność poprzedza motto zaczerpnięte z Hamleta Williama Szekspira, będące deklaracją światopoglądu romantyka: widzę znacznie więcej oczyma romantyka niż zmysłami. Adam Mickiewicz przedstawia w utworze dwa punkty widzenia: pierwszy z nich to romantyczny, oparty na wierze i sercu, reprezentowany przez Karusię…Całe wypracowanie →

Lilie – Zbrodnia to niesłychana – Interpretacja – Adam Mickiewicz

Ballada Adama Mickiewicza Lilie ukazuje ludowe poczucie sprawiedliwości i wynikające stąd przekonanie, że człowiek postępujący niemoralnie musi zostać ukarany za popełnione zło. Odsłania poglądy ludu na temat dobra i zła. Przedstawia problematykę moralną dotyczącą winą i kary, sumienia i odpowiedzialności. Bohaterka Lilii zabija męża…Całe wypracowanie →

Faust – Dążenie człowieka do przeznaczenia i szczęścia – streszczenie – J.V. Goethe

Dramat Faust Goethego jest najwybitniejszym dziełem poety. Przedstawione są w nim dzieje nieprzeciętnego człowieka, poszukującego prawdy, szczęścia, celu i sensu życia. Główny bohater, Faust, pragnął zaznać radości, doświadczyć życia w dostatku, zaspokoić swoje żądze, poznać prawdę o świecie – praprzyczynę bytu,…Całe wypracowanie →

Cierpienia młodego Wertera – Bohater cierpiący na przykładzie powieści – J.W. Goethe

Powieść Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethego to romans sentymentalny, przedstawiający konflikt osobowości tytułowego bohatera z feudalnym społeczeństwem. Podstawą do powstania utworu były osobiste przeżycia pisarza, doznany zawód miłosny gdy odkrył, że bliska jego sercu Charlotta Buff jest zaręczona. Ważnym bodźcem stało…Całe wypracowanie →

Kordian – Przygotowanie jako polityczny komentarz do Kordiana – Juliusz Słowacki

Kordian Juliusza Słowackiego zawiera analizę rzeczywistych, zdaniem poety, przyczyn klęski powstania listopadowego. Właśnie Przygotowanie Kordiana jest poetyckim i politycznym komentarzem do całego dzieła, jest krytyką przywódców powstania i oceną samego powstania. Akcja Przygotowania w Kordianie rozgrywa się w noc sylwestrową 1799 r. w Karpatach,…Całe wypracowanie →