Próg rentowności

Próg rentowności, nazywany również punktem wyrównania, ukazuje minimalną wielkość produkcji, przy której firma będzie w stanie pokryć wszystkie koszty stałe i zmienne. Innymi słowy, jest to punkt, przy którym wynik finansowy przedsiębiorstwa wynosi 0.

Q=FC/(P-VC)

Chcąc zmniejszyć próg rentowności, przedsiębiorstwo musi albo zmniejszać koszt stały, albo zmniejszać koszt zmienny, albo zwiększyć cenę sprzedaży. Najczęściej firmy starają się zmniejszyć koszty stałe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *