Podaż pieniądza w gospodarce

Podaż pieniądza w gospodarce, czyli jego ilość w obiegu ustala się w postaci argegatów pieniężnych. Są to innymi słowy mierniki podaży pieniądza.

Agregat M1 to najbardziej płynny agregat pieniężny. W jego skład wchodzi gotówka w obiegu oraz depozyty bieżące. Należy pamiętać, że odjęte zostają pieniądze znajdujące się w kasach bankowych oraz wypływające za granicę.

Agregat M2 to agregat M1 wraz z depozytami terminowymi z pierwotnym terminem lokaty do 2 lat.

Agregat M3 tworzą agregaty M1, M2 oraz tzw. prawie-pieniądze – dłużne papiery wartościowe banków z terminem do 2 lat oraz zobowiązania banków z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu.

W Polsce oraz krajach członkowskich UE, za oficjalny miernik podaży pieniądza uznaje się agregat M3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *