Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – rozprawka typu opinion essay – angielski

Rozprawka typu opinion essay na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym to coś w rodzaju eseju.

Taki sposób wypowiedzi przedstawia stanowisko autora na dany temat. Stawia on na początku rozprawki jakąś tezę, a następnie stara się ją udowodnić, przedstawić jasno swój osąd. Ważna jest przy tym odpowiednio dobrana argumentacja.

W swojej rozprawce, zdający powinien jednak zawrzeć jeden akapit, w którym omówi odmienny od prezentowanego w eseju punkt widzenia.

Zobacz również:

Jak napisać rozprawkę na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Typy rozprawek na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Ocena treści rozprawki na maturze z angielskiego, czyli jak będziesz oceniany -> TUTAJ

Co to jest teza i antyteza w rozprawce na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Jaki powinien być styl wypowiedzi w rozprawce na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Rozprawka typu za i przeciw na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Schemat, plan rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Częste błędy popełniane przy pisaniu rozprawki na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Techniki pomocne przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Przydatne zwroty, wyrażenia i spójniki, które możesz wykorzystać przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Porady dotyczące pisania rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Schemat, plan rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Struktura akapitu w rozprawce typu opinion essay -> TUTAJ

Przydatne zwroty, które możesz wykorzystać przy pisaniu rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Porady dotyczące pisania rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *