Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – częste błędy – angielski

Poniżej prezentujemy przykładowe, częste błędy popełniane przy pisaniu rozprawki na pisemnej maturze z angielskiego.

Jak jest – Jak być powinno

You're – You are

such telephone – such a telephone

disadventages – disadvantages

somethink – something

they mustn't look – they need not look

telephone card – a telephone card

axident – accident

to call help – to call for help

Zobacz również:

Jak napisać rozprawkę na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Typy rozprawek na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Ocena treści rozprawki na maturze z angielskiego, czyli jak będziesz oceniany -> TUTAJ

Co to jest teza i antyteza w rozprawce na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Jaki powinien być styl wypowiedzi w rozprawce na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Rozprawka typu za i przeciw na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Schemat, plan rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Techniki pomocne przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Przydatne zwroty, wyrażenia i spójniki, które możesz wykorzystać przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Porady dotyczące pisania rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Rozprawka typu opinion essay na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Schemat, plan rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Struktura akapitu w rozprawce typu opinion essay -> TUTAJ

Przydatne zwroty, które możesz wykorzystać przy pisaniu rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Porady dotyczące pisania rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *