Matura pisemna rozszerzona – pisanie – punktacja – angielski

Maturalny egzamin pisemny z angielskiego na poziomie rozszerzonym (matura pisemna z angielskiego) z części dotyczącej tworzenia wypowiedzi pisemnej podlega następującej ocenie i punktacji:

poziom merytoryczny – odnosi się do treści zawartych w wypowiedzi pisemnej. Każda z form wypowiedzi (rozprawka, opis, opowiadanie, recenzja) ma oddzielny schemat oceny treści w niej zawartych.

poziom kompozycji – tekst musi zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie – musi być spójny.

Jeśli wypowiedź jest spójna w zupełności, zachowuje odpowiedni limit słów, ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie, zdający otrzyma 4 punkty.

Jeśli wypowiedź jest tylko częściowo spójna, brakuje albo wstępu, albo zakończenia, objętość pracy przekracza limit w granicach +- 10%, przyznaje się 3-2 punkty.

Jeśli wypowiedź jest w znacznym stopniu niespójca, tekst liczy mniej niż 180 słów, alo więcej niż 275, przyznaje się 1-0 punkta.

poziom jakości języka – czyli bogactwo językowe. Za idealne użycie słownictwa, frazeologii, struktur składniowych zdający może uzyskać 5 punktów. Za małe uchybienia może już uzyskać od 2 do 4 punktów. Nieporadny styl, ubogie słownictwo oznaczać będzie przyznanie 1-0 punktów.

– poprawność językowa – polega na ocenie ilości zawartości błędów w wypowiedzi. Błąd językowy to wynosi 1, zaś ortograficzny i interpunkcyjny 0,5.

Zdający otrzyma 4 punkty, jeśli błędy będą stanowiły 0-5% liczby wszystkich wyrazów. 3 punkty – więcej 5-10% liczby wszystkich wyrazów, 2 punkty – 10-15% liczby wszystkich wyrazów, 1 punkt – 15-20%, zaś 0 punktów – jeśli błędy stanowić będą powyżej 20% wszystkich wyrazów.

Zobacz również:

opis egzaminu z części tworzenia wypowiedzi pisemnej na maturze rozszerzonej z angielskiego -> TUTAJ

opis wymagań egzaminacyjnych dotyczących tworzenia wypowiedzi pisemnej na maturze z angielskiego -> TUTAJ

– cechy dobrego tekstu -> TUTAJ

uwagi wstępne dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnej na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *