Księga Hioba – Jaki jest sens ludzkiego cierpienia? Czy można zachować godność w cierpieniu, jaką postawę należy przyjąć?

Historia Hioba dowodzi, że cierpienie jest wpisane w ludzki los. Można je traktować jako próbę, przez którą Bóg doskonali ludzką wolę. Bóg traktował Hioba jako jedyną osobę sprawiedliwą, chwalił jego dobroć i prawość. Chciał udowodnić szatanowi, że Hiob jest silny w wierze, dlatego zgodził się, by go sprawdził.

Przypadek Hioba dotyczy wielu ludzi, którzy przytłoczeni bolesnym doświadczeniem zadają sobie pytania o sens cierpienia. Podobnie, jak przyjaciele Hioba, ludzie często uważają, że okrutna męka jest karą za grzechy. Inni, przekonani o swej niewinności zastanawiają się, dlaczego dobry i sprawiedliwy Bóg zsyła na nich zło, nie mogą pojąć sytuacji w jakiej się znaleźli. Jak dowiadujemy się z Księgi Hioba życie ludzkie w żadnej mierze nie zależy od człowieka. Człowiek w życiu musi doświadczyć i szczęścia, i cierpienia.

Hiob stawia pytania o naturę Boga i człowieka, o sens ludzkiego życia, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że człowiek nie może zrozumieć wyroków boskich, Bóg ma swoje tajemnice, dlatego pytania te pozostają bez odpowiedzi. Cierpienie jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Nie zawsze jest karą za grzechy, Bóg także sprawiedliwych i prawych doświadcza cierpieniem. Ma głębszy sens, niepojęty dla człowieka, nie da się go wytłumczyć rozumowo. Ważne jest, aby zachować godność w cierpieniu, przyjąć go z pokorą, ufać do końca Bogu. Należy więc zgodzić się z Hiobem, że Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy?

Hiob został wystawiony na próbę i przeszedł ją wzorowo. Bóg nagromadził go za jego ufność i niezachwianą wiarę i zwrócił mu wszystko, co wcześniej zabrał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *