Henryk Sienkiewicz – Krzyżacy – Okoliczności powstania Krzyżaków

Powieść Krzyżacy napisał Henryk Sienkiewicz. W ten sposób chciał uroczyście zakończyć 25. letnią karierę pisarską, w 1900 r. Oprócz tego, w tych latach, Polska znajdowała się pod zaborami, a książka miała być protestem przeciwko akcji germanizacyjnej podjętej w zaborze pruskim.

Henryk Sienkiewicz w poświeci ukazał czasy za panowania króla Władysława Jagiełły. Książka obejmuje okres ok. 11 lat, od śmierci Jadwigi od bitwy pod Grunwaldem.

Pisarzowi niezmiernie trudno było napisać ową powieść, ponieważ brakowało mu odpowiednich źródeł historycznych. Wzorował się głównie na kronikach Karola Szajnochy i Jana Długosza. Spisał od nich wiele szczegółów faktograficznych, wygląd panien dworskich, a także stosunki politycznej: bitwa pod Grunwaldem w 1410 r., życie rycerskie i kościelne. Powieść przedstawia fakty dotyczące podbojów Zakonu Krzyżackiego, który wcześniej nosił nazwę Zakonu Szpitalnego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *