Henryk Sienkiewicz – Krzyżacy – obyczaje rycerskie

Najważniejsze obyczaje rycerskie to:

  1. Uczty
  2. Polowania
  3. Pasowanie na rycerza
  4. Składanie ślubów pannom
  5. Turnieje rycerskie
  6. Walki rycerskie
  7. Rzucanie rękawicy pod nogi rywala
  8. Zwyczaj zakładania chustki na głowę skazańca
  9. Usługiwanie damie