Funkcje pieniądza i jego pojęcie

Wyróżniamy następujące funkcje pieniądza:

– pośrednik wymiany – pośredniczy w wymianie dóbr. Funkcja ta sprawowana jest dobrze jeśli pieniądz  jest powszechnym ekwiwalentem, akceptowanym zmiennikiem towarów

– środek płatniczy – pieniądz posiada moc zwalniania z zobowiązań. Np. obywatel spłaca zobowiązania podatkowe wobec państwa, a pożyczkobiorda spłaca pożyczkę pożyczkodawcy. Wierzyciel nie może odmówić zapłaty w formie pieniądza. To przede wszystkim prawny środek płatniczy, ustanowiony przez NBP

– środek przetrzymywania majątku (tezauryzacji) – by pieniądz mógł pełnić dwie wcześniejsze funkcje, w których pozostaje w ruchu, musi najpierw być zgromadzony i wówczas pozostaje w spoczynku. Jednostki gospodarcze gromadza pieniądz by kolejno mieć możliwość dokonywania zakupów i spłacania zobowiązań

– miernik wartości – pieniądz umożliwia wyrażenie wartości wszystkich towarów, zasobów, strumieni gospodarczych

Niekiedy mówi się, że pieniądz pełni również funkcję pieniądza światowego, gdyż działa w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Jeśli chodzi o pojęcie pieniądza, chcąc je zdefiniować powinniśmy po prostu wymienić wszystkie jego funkcje. Zatem pieniądz to powszechnie akceptowany pośrednik wymiany, środek płatniczy, środek tezauryzacji i miernik wartości.

Keynes uznawał pieniądz za środek wymiany, zaś Marks za miernik wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *