ekonomia

Bilans płatniczy

Jak podaje Richard Caves: bilans płatniczy państwa jest statystycznym zestawieniem wszystkich transakcji gospodarczych, które zostały zawarte między jego mieszkańcami, a resztą świata (Caves 1998). Od czasu, gdy ów autor opublikował książkę zawierającą to stwierdzenie, idea bilansu płatniczego nie zmieniła się. Jednakże w…Całe wypracowanie →

Formy handlu zagranicznego

W nauce o handlu wyróżniono dwa rodzaje rynków. Pierwszy z nich to rynek zorganizowany, na którym miejsce i czas oraz formuła dokonywanych transakcji jest stale niezmienna. Rynek niezorganizowany tworzy się wówczas, gdy któryś z powyższych warunków nie został spełniony (Nowak 2011). Istnieją trzy…Całe wypracowanie →

Pojęcie handlu międzynarodowego i jego funkcje

Handel towarzyszy ludzkości od zarania dziejów po czasy współczesne. Jego podstawowy podział obejmuje handel wewnętrzny oraz handel międzynarodowy lub zagraniczny, a za kryterium tego rozróżnienia przyjęto charakter przepływu dóbr – wewnątrzkrajowy lub międzynarodowy (Wojciechowski 1992). Ten pierwszy nie tylko zakłada…Całe wypracowanie →