Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Życie to nieustanna wędrówka, dążenie do obranego celu – Uzasadnij na podstawie poznanych utworów, których motywem przewodnim była podróż – Rozprawka

Życie to nieustanna wędrówka, dążenie do obranego celu.

Każdy człowiek stawia sobie jakieś zadanie, które chciałby wykonać. Dla ucznia najważniejszym celem jest zdobywanie wiedzy, a jednocześnie uzyskiwanie dobrych ocen. Świadectwo z wysoką średnią na koniec roku to w pewnym stopniu osiągnięcie postawionego celu w życiu. Cieszy zarówno ucznia, jak i jego rodziców. Daje szanse na zdanie egzaminów do wybranej szkoły, a w przyszłości otrzymanie pracy, o jakiej się zawsze marzyło.

Jednakże nie każdemu udaje się kroczyć w życiu taką drogą, jaką sobie obrał. Napotyka często na wiele przeszkód, które utrudniają mu dotarcie do końca drogi, a często zmieniają sens jego życia. Są też ludzie, którzy uparcie dążą do wyznaczonego celu. Życie ich można porównać do podróży, która ma wiele przystanków.

Odyseusz powracający z wojny trojańskiej do rodzinnej Itaki chwilami myślał, że jego tułaczka nigdy nie będzie miała końca. Rozmyslał z żalem nad swoją dolą mówiąc: Biada mi nędznemu: coż mnie jeszcze spotka na ostatku. Pomimo wielu przeszkód, ataków Posejdona, bohater Odysei Homera ujrzał upragnioną ziemię. Osiągnął zwycięstwo.

Wędróak ludu izraelskiego z Egiptu, z domu niewoli, świadczy o tym, że życie jest tułaczką, nieustannym dążeniem do lepszego życia. Mojżesz, wyprowadzając Izraelitów, nie przewidział, że droga do Ziemi Obiecanej będzie tak długa i ciężka. Lud, w chwilach zwątpienia obrażał Mojżesza mówiąc: Obyśmy pomarli z rąk Jahwe w ziemi egipskiej, gdyśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę.

Wędrówka pod opieką Boga, nawet najdłuższa zawsze kończy się szczęśliwie. Powyższe przykłady uczą nas, że człowiek wierząc głęboko w Boga i modląc się do niego, może osiągnąć swój cel. Dobro zwycięża zło, wiara nadaje sens jego życiu.

Uważam, że życie to wędrówka i podróż do wyznaczonego zadania. Myślę jednak, że ta droga jest różna u każdego człowieka. Zależy to głównie od jego charakteru oraz tzw. szczęścia w życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *