Czas przeszły Perfekt – budowa, zastosowanie – Niemiecki gramatyka

Czas przeszły Perfekt w języku niemieckim należy do czasów złożonych. Składa się z czasownika posiłkowego sein lub haben oraz imiesłowu czasu przeszłego.

Budowa: podmiot + haben/sein + imiesłów czasu przeszłego

Oczywiście, jeśli chodzi o czasownik posiłkowy haben lub sein jest on odmienny, w zależności od osoby. Przypomnijmy sobie odmianę tych czasowników -> TUTAJ

Czasownik sein zazwyczaj stosujemy gdy mówimy o ruchu, zmianie stanu. Haben w bardziej statycznych sytuacjach.

Jeśli chodzi o tworzenie imiesłowu czasu przeszłego to jego forma zależy od tego, czy mamy do czynienia z czasownikiem regularnym czy nieregularnym. Oczywiście, w tym pierwszym przypadku sprawia wygląda łatwo. Do czasownika regularnego dodajemy przedrostek ge- oraz końcówkę -t. Przykładowo: spielen -> gespielt

Imiesłowy czasu przeszłego utworzone od czasowników nieregularnych zazwyczaj mają końcówkę -en. Przykładowo: essen -> gegessen
Oczywiście nie jest to regułą dla wszystkich czasowników nieregularnych. Aby swobodnie posługiwać się Perfektem powinieneś nauczyć się większości imiesłowów czasu przeszłego utworzonych od czasowników nieregularnch. Znajdziesz je TUTAJ, w trzeciej kolumnie.

Pamiętaj również, że przy czasownikach rozdzielnie złożonych ge- znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika. Np. ferngesehen

Przedrostek ge- nie występuje w imiesłowach utworzonych od czasowników kończących się na -ieren, czasowników złożonych czy zaczynających się przedrostkami be-, ge-, ent-, et-, miss-, ver-, zer-, np. verbringen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *