Czas Past Perfect Continuous – Budowa, zastosowanie – Angielski gramatyka

Czas Past Perfect Continuous, czyli czas zaprzeszły ciągły zbudowany jest z podmiotu, następnie czasownika had, kolejno been i czasownika z końcówką -ing.

Podmiot + had + been + czasownik-ing

Przykładowo: I had been writing a letter for two days. (Pisałam list 2 dni)

  • PYTANIA/PRZECZENIA

Tworząc pytania w czasie Past Perfect Continuous, musimy zmienić kolejność słów wysuwając czasownik had przed podmiot.

Przykładowo: Had you been eating pizza before I came? (Czy jadłeś pizzę zanim przyszedłem?)

Tworząc przeczenia w czasie Past Perfect Continuous, musimy zwyczajnie wstawić słówko not po czasowniku had.

Przykładowo: I had not been eating pizza before you came. (Nie zjadłam pizzy) <-> I hadn't been eating pizza before you came.

  • ZASTOSOWANIE

Skoro już wiemy jak wygląda budowa zdania przy użyciu czasu Past Perfect Continuous oraz jak tworzymy pytania i przeczenia, przejdźmy do jego zastosowania.

1) czynność, która trwała zanim rozpoczęła się druga czynność -> We had been working before you came. (Pracowaliśmy zanim przyjechałeś)

2) czynność, która trwała w przeszłości i której skutki wówczas były widoczne -> He was angry. He had been waiting for a taxi 3 hours. (On był wkurzony. Czekał na taksówkę 3 godziny.)

3) z wyrażeniami for, since, how lonh, before, until itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *