Cechy bajki i cechy baśni – porównanie

Bajka - krótki utwór literacki, napisany najczęściej wierszem. Zamiast ludzi występują zwierzęta, które mają ludzkie cechy. Autor krytykuje wady ludzkie. Utwór zazwyczah posiada pouczający morał.

Baśń - utwór literacki różnych rozmiarów, oparty na opowiadaniu ludowym. Pisany najczęściej prozą, osoby i zwierzęta obdarzone są nadzwyczajnymi cechami. Ukazuje często wierzenia ludu – dobro zwycięża zło. Ponadto fantastyczne wyobrażenia, brak dokładnego miejsca i czasu akcji. Występują charakterystyczne słowa: Za górami za lasami.