Biblia – Psalm 8 – Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka – Interpretacja

Psalm 8 – Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka ma charakter pochwalny i mądrościowy, uwielbiający Boga za wspaniałe dzieło stworzenia świata i człowieka. Jest komentarzem do tekstu Księgi Rodzaju.

Podmioty liryczny zastanawia się i zadaje Bogu pytanie, dlaczego człowiek tak mały na tle wspaniałego stworzenia świata został uczyniony panem wszystkiego dzieła Stwórcy i zyskał jego zaufanie. Psalm mówi także o nieograniczonej mądrości i miłości Boga do człowieka, którego obdarzył godnością. Uczynił go niewiele mniejszym od aniołów.

Psalm ma budowę klamrową, zaczyna i kończy się tymi samymi wersami: O Panie, Boże nasz, jak wielka jest Twoja chwała na całej ziemi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *