Barok

Daniel Naborowski – Krótkość żywota – Interpretacja i analiza

Tematem wiersza Daniela Naborowskiego Krótkość żywota jest nietrwałość życia, przelotność człowieczego bytowania. Wiersz ma charakter refleksyjny, poświęcony jest rozważaniom nad znikomością ludzkiej egzystencji i przemijania, jednemu z najważniejszych motywów poezji baroku. Podmiot liryczny mówi o krótkości życia człowieka na ziemi,…Całe wypracowanie →