Adam Mickiewicz – Dziady cz. III – Cechy dramatu romantycznego

Cechy dramatu romantycznego na podstawie utworu Adam Mickiewicza Dziady cz. III:

  • odrzucenie zasady III jedności
  • wprowadzenie na scenę elementów fantastyki i ludowości
  • wybitny samotnik i indywidualista, człowiek walczący o wolność i ojczyznę
  • synkretyzm rodzajowy
  • połączenie scen realistycznych i fantastycznych, zbiorowych i kameralnych, komicznych i tragicznych
  • kompozycja otwarta sprzyjająca takiej wizji świata, w której wieloznaczność zjawisk i sytuacji rodzi nieustanne problemy interpretacyjne
  • fragmentaryczność

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *